Cristina Sala
De dilluns a dijous de 8:00 a 18:00 h
Divendres de 8:00 a 15:00 h