HAIG DE SER SOCI DE LA CECOT PER PODER FER FACTURES ELECTRÒNIQUES?
Tens el Pla Free No socis amb el qual podràs emetre 12 factures electròniques anuals als Punts Generals d’Entrada de Factures Electròniques (PGEF) més comuns de l’Administració Pública: FACe i AOC.


QUANT DE TEMPS TRIGO EN PODER EMETRE LA MEVA PRIMERA FACTURA?
Podràs emetre la teva primera factura des del primer moment, sigui quin sigui el pla que hagis contractat.


SI CONTRACTO EL PLA ADHOC, HAIG DE CONTRACTAR TOTES LES OPCIONS ADDICIONALS?
No. El Pla Adhoc permet contractar el nivell de servei que vulguis. Contractes només aquelles opcions que necessites.


TINC SUPORT TÈCNIC?
Si ets soci de la Cecot i has contractat qualsevol dels nostres plans, tens suport tècnic il·limitat en horari laborable, per a resoldre qualsevol dubte o incidència que puguis tenir. Tant per e-mail com per telèfon. Si has contractat el Pla Free No Socis, després dels primers 15 dies de cortesia, el suport tècnic es prestarà únicament via e-mail.


QUI ESTÀ OBLIGAT A EMETRE FACTURA ELECTRÒNICA A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA?
Si tens clients que siguin organismes públics (administracions locals, autonòmiques o estatals), des del 15 de gener de 2015 tens l'obligació d'enviar-los les factures en format electrònic, sempre que l’import de la factura superi els 5.000€.

La normativa obliga al fet que les factures s'ajustin a un format definit per la pròpia Administració, Facturae 3.2 o 3.2.1, per la qual cosa serà necessari que disposis d'una solució tecnològica que manegui aquest format. A més, les factures hauran d'estar signades amb signatura electrònica.


ON I COM ES LLIUREN LES FACTURES?
Existeixen diversos Punts Generals d'Entrada de Factures Electròniques als quals estan connectades les diferents Administracions. El lliurament de les factures dels nostres clients es realitza de forma completament automatitzada, ja que la nostra plataforma disposa de connexió amb tots els que estan operatius en l'actualitat.


SERÀ OBLIGATORIA LA FACTURA ELECTRÒNICA PER A TOTHOM?
El futur és desconegut per a tothom, ara bé, hi ha indicis que ens indiquen que la tendència és a que la factura electrònica arribi a tots els sectors i a tothom. En l'actualitat les Corts de Castella-La Manxa ja han emès una disposició que diu que tots els seus proveïdors han d’emetre factura electrònica sigui quin sigui l’import de la factura. D’altra banda, ja està en marxa el FACeB2B, primer pas en la obligatorietat per a empreses privades a emetre i rebre factures en format electrònic. En aquest cas, afecta únicament a empreses contractistes i subcontractades.

Però aquests indicis ens fan creure, amb dades objectives a la mà, que la tendència és a que tots i tothom, en un futur no massa llunyà, haguem d’emetre i rebre factures en format electrònic.


PUC ENVIAR FACTURA ELECTRÒNICA A UN ALTRE PAÍS?
eDiversa té acords de connexió amb altres plataformes de factura electrònica a nivell europeu, per tant, podràs enviar factures a empreses d’altres països. Consulta la cobertura europea trucant al 931 833 790.


EXISTEIX LA FACTURA ELECTRÒNICA EUROPEA?
El 18 d’abril de 2019 és la data fixada per la Unió Europea per engegar el projecte de la Factura Electrònica Europea en la relació B2G, és a dir, entre el sector públic i els seus proveïdors. Amb aquest projecte, es pretén definir un format estàndard de factura electrònica per a tots els Estats membres de la Unió amb el qual s’emetran totes les factures, així com els mitjans de transmissió que s’utilitzaran.


QUAN EXISTEIXI LA FACTURA ELECTRÒNICA EUROPEA, SERÀ VÀLID EL FORMAT ACTUAL?
Actualment, el format de factura electrònica que s’emet a l’administració pública és el format Facturae amb les seves versions 3.2 o 3.2.1. Aquests formats seguiran sent vigents per a la relació amb l’administració pública espanyola.


TINC PERMANÈNCIA?
No. Podràs donar-te de baixa del servei en el moment que ho necessitis, tant si l'opció que has escollit és un pla bàsic com si és una opció avançada.